Föreningsdokument

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMOR

Protokoll fört vid årsstämma 12 maj 2009

Protokoll fört vid årsstämma 11 maj 2010

Protokoll fört vid årsstämma 10 maj 2011

Protokoll fört vid årsstämma 15 maj 2012

Protokoll fört vid årsstämma 15 maj 2013

Protokoll fört vid årsstämma 13 maj 2014

Protokoll fört vid årsstämma 12 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma 10 maj 2016

Protokoll fört vid årsstämma 10 maj 2017

Protokoll fört vid årsstämma 15 maj 2018

Protokoll fört vid årsstämma 21 maj 2019

Protokoll fört vid årsstämma 12 maj 2020

Protokoll fört vid årsstämma 18 maj 2021

Protokoll fört vid årsstämma 17 maj 2022

Protokoll fört vid årsstämma 8 maj 2023

ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisning 2011 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2012 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2013 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2014 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2015 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2016 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2017 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2018 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2019 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2020 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2021 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2022 Brf Årstafältet

STADGAR

Stadgar Brf Årstafältet

INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Skickas regelbundet

ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisning 2011 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2012 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2013 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2014 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2015 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2016 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2017 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2018 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2019 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2020 Brf Årstafältet

Årsredovisning 2021 Brf Årstafältet

STADGAR

Stadgar Brf Årstafältet

INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Skickas regelbundet