Utemiljön

Föreningens trädgård sköts av föreningens medlemmar. Höst och vår anordnas städdagar då ogräsrensning, klippning av buskar och häckar samt städning sker. Förutom det så har varje familj sommartid minst en trädgårdsvecka då gräsklippning ska ske.

Under sommaren ansvarar alla medlemmar för att trädgården sköts om. Rabatter, buskar och häckar ska rensas regelbundet.

En enhetlig och harmonisk miljö

I samråd med arkitekten har riktlinjer tagits fram för montage av solskydd, persienner, staket och inglasning av uteplats eller balkong. Tanken med detta är att samordna kulörer och modeller så att helhetsintrycket bevaras. Kontakta alltid styrelsen när det gäller all yttre förändring av bostaden.

Underhåll av balkong och terrass sköts och bekostas av respektive bostadsrättsinnehavare.

Panel på balkong och loftgång ska oljas in årligen. Vid vårstädardagen får varje lägenhet, vid behov,  olja och pensel för detta.

Ett generellt bygglov finns för balkonginglasning.

Det markistyg som flera av föreningens medlemmar har på sina balkonger ska efter beslut ha följande färg:

9415 (NCS S 4500-N) grå.

Regler gällande grillning

Grillning med el- eller gasolgrill är tillåten på balkonger och altaner. Grillning med kol får endast ske vid föreningens gemensamma grillplats.