Gemensamma utrymmen

Föreningen har ett cykelrum beläget bredvid soprummet, Harplingegränd 8. Om du sällan använder din cykel, häng då upp den i taket eller ställ cykeln längst in i rummet.

Barnvagnar, trampcyklar, kälkar och pulkor förvarar du i det egna förrådet.

Övriga gemensamma utrymmen är trapphus, entréer och soprum.

Skötsel

Föreningens medlemmar har alla ansvar när det gäller städning av de gemensamma utrymmena. Trapphus, hiss och entré städas av de boende i egna huset. Trapphusets fönster tvättas varje vår av en städfirma.

Föreningens loftgångar städas av respektive familj.

Cykel- och soprum städas av föreningens medlemmar vid höst- och vårstädning.