Tele, Tv och Bredband

Föreningen har ett avtal med Tele2 för leverans av kabel-TV. I bostadens månadsavgift ingår ett grundutbud TV-kanaler.

Parabolantenn får inte sättas upp utan styrelsens godkännande.

Om det finns önskemål att utöka antalet TV-kanaler, utöver grundutbudet, rekommenderas att kontakta Tele2 direkt:

Telefon: 077-225 25 25   eller www.tele2.se

Kabelnätet och anslutningspunkterna i lägenheterna tillåter även inkoppling av bredband och IP-telefoni med Tele2 som leverantör. Kontakta även i detta fall Tele2 direkt.

I anslutning till elcentralen i varje lägenhet (placerad i klädkammaren) finns ett telefonjack. Om man har bredband som levereras via telefonlinjen (ADSL) skall modemet kopplas in i detta jack eftersom det är det första jacket.

Sedan januari 2013 har föreningen anslutit husnod för eventuella kommande IT- installationer.

I september 2017 installerades fiber i samtliga lägenheter .

Föreningen har avtal med IP-Only och Netel har installerat fiber för bredbandsuppkoppling.