Om något händer

I din lägenhet ansvarar Du själv för att skadorna åtgärdas.

I föreningens gemensamma utrymmen och utanför din lägenhet, är det föreningens ansvar.

Ibland kan det vara svårt att avgöra i detalj vad du, som bostadsrättsinnehavare, ansvarar för och vad föreningen ansvarar för. Vid osäkerhet, kontakta styrelsen.

Se även föreningens stadgar.

Upptäcker du ett fel i din lägenhet kontaktar du själv en fackman för åtgärd. ​

Vattenskador

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska vattnet omedelbart stängas av. Avstängningsventil finns bakom inspektionsluckan i badrummet.​

Fel på gemensamma funktioner och utrymmen

Föreningen har tecknat avtal med WIAB, Wahlins installationsservice AB, för teknisk förvaltning av fastigheten, d.v.s. skötsel och underhåll av värme- och ventilationsanläggning, yttre miljö (utom trädgård), vatten, el och belysning.

Med Kone AB finns ett motsvarande avtal för hissarna.

Vid problem kontakta i första hand någon ur styrelsen. Om du upptäcker akuta problem i gemensamma funktioner och som inte kan vänta kontakta då:

WIAB –  telefon 08-80 16 28

eller vid fel på hissen:

KONE Larmcentral –  telefon 08-618 01 80

Hissarna är försedda med larmtelefoner som är kopplade direkt till KONE: s larmcentral.

​Om du larmar någon av dessa meddela då alltid någon i styrelsen vem du kontaktat, tidpunkt och samt anledningen till larmet.

Brandvarnare

Varje bostad är försedd med en brandvarnare som sitter i hallen. Brandvarnaren är av joniserande typ med låg aktivitet.

​Brandvarnaren skall testas varje månad med hjälp av testknappen. Tryck in testknappen ca. 5-8 sekunder, varnaren skall då larma. Batteriet i brandvarnaren skall räcka i ca 4 år. Om den börjar tjuta med korta intervaller är batteriet troligen slut och måste då bytas.