Värme och ventilation

Värme

Föreningens lägenheter värms upp med fjärrvärme.​

Badrum och hallen i vissa lägenheter,  är utrustade med elektrisk komfortvärme i golven. Reglering sker med ett termostat placerat på väggen.

Eftersom man ofta vill ha någon grad varmare i badrummet jämfört med övriga bostaden, rekommenderas för bästa el -ekonomi att alltid hålla badrumsdörren stängd. Om ni reser bort under en längre tid rekommenderas att värmen i golven stängs av. Det gör man enklast med den lilla knappen på termostatenheten.

För att minska den gemensamma uppvärmningskostnaden – tänk på att vädra snabbt och stäng av elementen vid vädring.

Elementen i bostadsrättsägarnas förråd och i fastighetens trapphus ska stå på * = frostfritt.

Ventilation

För ett behagligt inneklimat krävs effektiv ventilation. På taket i varje hus finns en fläkt som ventilerar badrum/toalett och som även är kopplad till spiskåpan. Fläkten, som är elektroniskt styrd med avseende på luftmängd och yttertemperatur, suger luften från lägenheterna.

För att vi ska få in frisk luft finns, i sov- och vardagsrummen bakom elementen, friskluftsintag med pollen- och dammfilter. Dessa filter byts ut vartannat år.​

Skötsel

I ventilerna i badrum och toalett samlas lätt damm. Rengöring sker enklast med dammsugning. Den tallrik som sitter mitt i ventilen får inte tas bort eller ändras. Den är inställd en gång för alla för rätt luftmängd. Om den tas bort eller om inställningen ändras finns risk att ventilationen i övriga lägenheter i huset påverkas.

​Fastighetens ventilation bygger på frånluftprincipen, så vi kan inte ha fläktar med motor. Den köksfläkt som rekommenderas heter ”Franke” med metallfilter som kan tvättas i diskmaskin. Spiskåpans filter bör göras rent med jämna mellanrum.