Aktuellt

Styrelse

Ordförande: Björn Ferber
Sekreterare: Marianne Sundling
Kassör: Maret Ring
Ledamot: Magnus Nygren

Suppleanter: Ingvar Sjöqvist och Johan Åhrén

Om du har några frågor, kontakta någon ur styrelsen.                                                                                                   

Firmatecknare   Föreningen tecknas av två styrelseledamöter i förening

UTFÖRDA KONTROLLER M.M.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – ägde rum i augusti 2013. Ventilationen i samtliga 3 hus är godkänd.

Radonmätning – skedde under januari/mars 2014. Värdena ligger på 0-50 Bq/m3 vilket är klart godkänt då gränsvärdet är 200 Bq/m3.

Stamspolning – utfördes 8-9 oktober 2015 av RELITA.

Underhållsplan för 30 år  – Tecknades med Fastum  i september 2016.

Fiber – installerades i samtliga lägenheter i september 2017.

Energideklaration – utfördes 2 maj 2018 av Energikompetens.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – ägde rum 20 september 2019.

Rengöring och justering av ventilationsdon utfördes 11-12 februari 2020.

Renovering av trapphus samt målning av ståldörrar – utfördes i augusti 2020.

Underhållsbesiktning – av Fastum 21 september 2020.

Stamspolning – Relita 19 oktober 2020.

Underhållsbesiktning – av Fastum 13 oktober 2022. Påväxt på balkonger påpekades.