Aktuellt

Styrelse

Ordförande: Magnus Nygren
Sekreterare: Marianne Sundling
Kassör: Björn Ferber
Ledamot: Johan Åhrén                                                                                                                                   Ledamot: Eva Dozzi

Suppleant: Olly Kravchenko

Suppleant: Cao Kien

Om du har några frågor, kontakta någon ur styrelsen.                                                                                  Firmatecknare   Föreningen tecknas av två styrelseledamöter i förening

UTFÖRDA KONTROLLER M.M.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – ägde rum i augusti 2013. Ventilationen i samtliga 3 hus är godkänd.

Radonmätning – skedde under januari/mars 2014. Värdena ligger på 0-50 Bq/m3 vilket är klart godkänt då gränsvärdet är 200 Bq/m3.

Stamspolning – utfördes 8-9 oktober 2015 av RELITA.

Underhållsplan för 30 år  – Tecknades med Fastum  i september 2016.

Fiber – installerades i samtliga lägenheter i september 2017.

Energideklaration – utfördes 2 maj 2018 av Energikompetens.

Underhållsbesiktning – av Fastum 20 augusti  2018

Snålspolande munstycken i kök och badrum – installeras september 2018

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – ägde rum 20 september 2019.

Rengöring och justering av ventilationsdon – utfördes 11-12 februari 2020.

Renovering av trapphus samt målning av ståldörrar – utfördes i augusti 2020.

Underhållsbesiktning – av Fastum 21 september 2020.

Stamspolning – RELITA 19 oktober 2020.

Underhållsbesiktning – av Fastum 13 oktober 2022. Påväxt på balkonger påpekades.

Föreningens  armaturer utbytta till led lampor – hösten 2022

Borttagning av påväxt – april 2023

Brandsäkerhet – plan för brandsäkerhet upprättades och nya brandvarnare installerades.

Radonmätning – skedde under december/januari 2024. Värdena ligger på 20-100 Bq/m3 vilket är klart godkänt då gränsvärdet är 200 Bq/m3.

Beskäring – beskärning av träd och häckar ht-23 och vt-24.

Målning av golv – soprum (även väggar), cykelrum, gång till styrelserum sam styrelserum.