El

Lägenhetens elcentral är placerad i klädkammaren och är utrustad med automatsäkringar.

OBS! Om en säkring löser ut skall orsaken till detta utredas innan säkringen återställs.

En gruppförteckning sitter på insidan av elcentralens dörr.

​I elcentralen sitter även en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett fel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Jordfelsbrytaren slås på igen via en kontakt i elcentralen.

Samtliga eluttag, utom kyl och frys samt ett lamputtag är anslutna till jordfelsbrytaren. Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten.

Ta reda på orsaken till att jordfelsbrytaren löst ut innan Du återställer den. Kontakta fackman om Du inte själv kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara.

Lägenhetens huvudsäkringar samt elmätare är placerade i ett elrum i bottenvåningen.