Parkering

Föreningen har 12 stycken parkeringsplatser varav 8 stycken har motorvärmare. Parkeringsplats ska sägas upp senast tre månader innan flytt. Observera att parkeringsplats inte är knuten till lägenhet. Om du vill ha parkering kontaktar du styrelsen som ställer dig i föreningens kö för parkeringsplats.