Sophantering

Föreningen har kärl för matavfall sedan september 2018. Finns två bruna kärl som töms en gång i veckan.

Övriga hushållssopor lämnas i soprummets gröna kärl. Hushållssoporna hämtas en dag i veckan.

Återvinning – Lämnas i återvinningsstation – Östbergabackarna

  • Färgat och ofärgat glas
  • Hårdpappsförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Tidningar

Större skrymmande sopor, t.ex. möbler, TV-apparater eller kemikalier, färgrester, lampor och brännfarligt material får inte ställas i återvinningscentralen. Dessa sopor ska lämnas på Östberga Återvinningscentral eller annan ÅVC.

Vid höst- och vårstädardag kan föreningens medlemmar få sina grovsopor forslade till Östberga ÅVC genom styrelsens försorg.