Historik

Fornminnen

Trakten har mycket gamla anor med gott om fornlämningar och gravfält.

Många grävdes ut av Stadsmuseet innan byggnationen satte igång på 1960-talet.

Ett av de största gravfälten låg där Årsta partihallar uppfördes 1962 och ett annat alldeles vid Ersta gård. Där har människor begravts ungefär från tiden för Jesu födelse och tusen år framåt.

Namnet

Namnet Östberga kommer från en by med samma namn, känd från 1397.

Byn hade ursprungligen två hemman och låg ungefär där nuvarande Östbergavägen möter Tussmötevägen.

Namnet kan möjligen förklaras med att byn låg öster om berget (Östbergahöjden) liksom Västberga som låg på västra sidan.

Östberga gård såldes till Stockholm stad 1911 och omfattade Årstafältet öster om den gamla landsvägen och ett antal torp, bland annat nuvarande Svedmyra och Tallkrogen.

De sista resterna av gården – Östberga smedstuga – revs på 1970-talet.

Ersta gård

Ersta gård som först omtalas 1489, omfattade västra delen av Årstafältet och hade stora markområden öster om Östberga, bland annat Stureby, som faktiskt kallades Ersta villastad. Gården låg vid Östbergavägen/Östbergabackarna vid golfbanan.

Jordbruket på Ersta gård var i gång långt in på 50-talet och där låg också en ridskola de sista åren innan gården revs 1964 för byggandet av Östbergahöjden.

Göta landsväg

Den medeltida Göta landsväg var i århundraden den enda vägen söderut från Stockholm.

Den började vid Slussen (Götgatan var ursprungligen en del av landsvägen) och slingrade sig sedan söderut. En rest av den kan fortfarande promeneras ute på Årstafältet där man nyligen uppfört en liten stenbro över Valla å, efter gamla förebilder.

Närmare bebyggelsen i Östberga ligger flera gravfält på sidorna om landsvägen.

Landsvägen omvandlas sedan till parkväg och går upp mot Kvarnbacken där det förr låg två väderkvarnar. I denna trakt låg också gården Anneboda och torpet Lilla Anneboda som revs 1966.

Efter att Södertäljevägen anlagts på 1600-talet kom Göta landsväg lite i bakvattnet och kallades i stället ”Kyrkvägen” (till Brännkyrka kyrka).

Det moderna Östberga

I slutet av 1950-talet började bebyggelsen av Östberga med HSB: s ca 800 lägenheter kring Stamgatan i Gamla Östberga. Det var ett experiment att bygga billigare och det första elementbygget i Sverige. Området anses i dag ha stort kulturhistoriskt värde.

Östbergahöjden byggdes 1966-1969 av Svenska Bostäder som en del av riksdagens ”miljonprogram” från 1965. Området omfattade enbart hyreslägenheter i loftgångshus på 4 våningar med bilfria gång- och cykelbanor inne i området.

Ett litet centrum skapades kring Östberga torg med affärer, fritidsgård, korvkiosk och skola. 1992 sattes ett konstverk upp: Fragment av naturens arkitektur 1-V, av Iréne Vestman.