Nycklar och Post

Föreningens lägenheter har säkerhetsdörrar med säkerhetslås. Ursprungligen ingår tre lägenhetsnycklar, två  förrådsnycklar och två postboxnycklar till lägenheten.

Alla gemensamma utrymmen öppnas med lägenhetsnyckel.

​När man låser från utsidan kan nyckeln tas ur låset i två lägen:

NORMALLÄGE (”kl 12”) Då kan enbart lägenhetsnyckeln öppna låset

SERVICELÄGE (”kl 10”) Då kan låset även öppnas med fastighetens servicenyckel.

Detta kan användas när man inte är hemma och t.ex. servicepersonal behöver komma in i lägenheten.

Fastighetens servicenyckel förvaras hos styrelsen. Att ställa låset i serviceläge är självfallet en frivillig åtgärd.

Om ni behöver beställa fler lägenhetsnycklar skall följande låsfirma kontaktas:

SOLIDLÅS AB​ finns på

Bredholmsgatan 22
127 48 Skärholmen
telefon 08-710 06 70

Rådmansgatan 54
113 57 Stockholm
telefon 08-673 33 33

OBS! Du behöver ett intyg på att du är innehavare av din lägenhet, t.ex. kopia på köpekontraktet vid beställning av nycklar.

Entrédörren är försedd med kodlås men kan även öppnas med lägenhetsnyckeln. Kodlåset fungerar mellan kl.6.00-22.00.

Koden byts ut med jämna mellanrum enligt separat meddelande. Om ni misstänker att dörrkoden kommit i orätta händer skall styrelsen kontaktas så att koden kan bytas.

Post

Post levereras till postfack som sitter i entréplanet. Varje lägenhetsdörr är försedd med en tidningshållare dit morgontidningen levereras. Om du inte får upp facket kontakta någon i styrelsen. Styrelsen har fått nycklar av postverket.