Försäkringar

Försäkringsbrev för föreningens bostadsrättsförsäkring fr o m 2022-12-01 via Fastum här. Rådgivningsdokumentation från Fastum här.

Föreningen har från och med 2022-04-01 fastighetsförsäkring i danska Trygg Hansa försäkring filial.

Från och med 2020-05-01 ingår ej bostadsrättstillägg i försäkringen. Det innebär att boende måste ha detta försäkringstillägg i sina hemförsäkringar.

Eftersom bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättsinnehavare ansvarar för, inte ersättnings bara genom normal hemförsäkring.

Bostadsrättstillägg – gäller bl.a. för nedanstående

Ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

  • Den egendom bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för, enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv.
  • Fast inredning som ägs av bostadsrättsinnehavaren.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråden. Vid inbrott kan det äventyra möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget.

SKADEANMÄLAN

Skador kan anmälas på flera sätt, valet är kundens.

Vid skada kontakta ditt eget försäkringsbolag.

Vid polisanmälan av skadegörelse anmäl till söderortspolisen. Telefon 08-114 14