Vatten och Avlopp

Lägenhetens är utrustad med vatten och avlopp för egen tvätt- och diskmaskin. Om du skulle råka ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns bakom plåtluckan inne i badrummet. Kranarna är både energi- och vattenbesparande.

Skötsel

​Det kan vara bra att kontrollera att vattenrörens bultar är ordentligt åtdragna. De kan vid vibration skruvas upp. Avloppsbrunnen i duschen bör rengöras med jämna mellanrum. Ta bort metallsilen, fatta om den lilla plastbygeln och lyft vattenlåset rakt upp. Efter rengöring se till att vattenlåset kommer helt på plats igen, tryck det rakt ner tills det bottnar i brunnens kant. Även vattenlåsen i handfat och diskbänk bör regelbundet göras rena.

​Om ni reser bort under en längre tid, be då någon att då och då fylla lite vatten i golvbrunn, diskho och handfat samt spola i toalettstolen. När vattnen i vattenlås dunstar kan annars dålig lukt uppstå i bostaden.