Andrahandsuthyrning

Skäl för uthyrning

Styrelsen i Brf Årstafältet kan bifalla ansökan om andrahandsuthyrning om giltiga skäl finnes.
Exempel på giltiga skäl

 • Ålder och sjukdom
 • Tillfälligt arbete/studier – 3-4 år
 • Tillfällig utlandsvistelse – 6 månader
 • Provsamboende – 1-2 år
 • Förälder till barn – 1 år (Skälet ska alltd vara bostadsrättsinnehavarens)
 • I avvaktan på pension – 2-4 år
 • I avvaktan på försäljning – 6 månader-1 år

Ansökan om andrahandsuthyrning

 • Ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan aktuellt datum för uthyrning
 • Ska innehålla namn, personnummer, e-postadress samt mobilnummer till hyresgästen
 • Ska innehålla kontaktuppgifer till bostadsrättshavaren
 • Kontaktperson med nyckel till lägenheten ska uppges

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns att ladda ner här.

Tidsbegränsning

Styrelsen i Brf Årstafältet har begränsat andrahandsuthyrning till 6 månader. Därefer kan ny ansökan göras om skäl för fortsatt uthyrning finns. Korttidsuthyrning godkännes ej.

Hemförsäkring

Hyresgäst ska teckna en hemförsäkring för den period gästen hyr lägenheten

Avgift till föreningen

Ny lagstiftning sedan 1 juli 2014.
Föreningen får ta ut avgift från bostadsrättshavare som upplåter lägenhet i andra hand. Avgiften får årligen högst motsvara 10 % av ett prisbasbelopp (för år 2021 beräknats till 47 600 kr). Utgår för antal månader den är uthyrd.

Östbergahöjden 2021-12-15
Styrelsen
Brf Årstafältet